IT TheRestaurant 2 - шаблон joomla Форекс

 Ponudniki Poročnih Storitev 

prevozi porocni video porocno potovanje porocni kraji porocni licenje porocni prstani in nakit porocna fotografija porocna obleka in dodatki porocna torta porocna vabila porocna darila lepotni koticek organizacija poroke pogostitev in catering glasba in ples cvetje in dekoracija


SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE S TUJCEM

Napisal

Ljubezen ne pozna meja in morda si tudi ti ena izmed mnogih, ki so našle sorodno dušo preko meja. Da bosta ob urejanju dokumentov za poroko imela čim manj komplikacij, si preberi postopek pridobivanja dokumentov in dovoljenj iz e-uprave.

Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi za sklenitev zakonske zveze, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči.

Prijava in sklenitev zakonske zveze

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita matičarju upravne enote, na območju katere je kraj, kjer želita skleniti zakonsko zvezo. V prijavi izjavita, da zakonsko zvezo sklepata po svobodni volji in da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno veljavnost.


Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost:

 • obeh bodočih zakoncev,
 • dveh prič,
 • načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe in
 • matičarja.


Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko vsaka oseba, ki ima opravilno sposobnost.

Zakonske zveze sklepamo javno in slovesno v uradnih prostorih, ki jih določijo upravne enote. Upravne enote vsaj en dan v tednu v času uradnih ur zagotavljajo možnost sklepanja zakonskih zvez na svojem sedežu, določijo pa tudi uradni čas sklepanja zakonskih zvez ob sobotah. Zakonsko zvezo lahko sklenete tudi izven uradnih prostorov, če bodoča zakonca za to navedeta opravičljive razloge, kot so huda bolezen ipd.

Sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa lahko posamezne upravne enote dovolijo tudi iz drugih razlogov, o čemer odločijo z odločbo, s katero bodočima zakoncema zaračunajo stroške.

Sklenitev zakonske zveze s tujcem

Zakonsko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujcem, ki mora predložiti naslednje dokumente:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • potrdilo, da je samskega stanu,
 • potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (zadnji dve potrdili sta lahko združeni v eno),
 • dokaz o državljanstvu (potna listina).


Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna pod naslednjimi pogoji:

 • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
 • med državami, ki imajo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev,
 • za izpiske iz matičnih knjig, ki so bili izdani na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Vir: e-uprava

Prijavite se za komentiranje

Posebna ponudba

x
Vpiši svoje podatke:
Vpiši svoje podatke in poslali ti bomo Poročni Planerček, da bo tvoje planiranje najlepšega dne res sproščeno.